DATA- &  DESIGNDREVET SUNDHEDSINNOVATION

Vi understøtter udvikling af nye banebrydende løsninger til sundhedssektoren.

Projektfinansiering: Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Vækstforum Sjælland

RGB_Org_C_VíKSTFORUM SJíLLAND.jpg
dk_reg_rgb_ramme_png.png

KOMMENDE EVENTS

 

Vi introducerer dig til aktuelle innovationsmiljøer og viden inden for sundhed, designtænkning, brug af teknologi og datamulighedder, når du udvikler nye løsninger og forretningsmodeller. 

Measurelet Prototype Forløb
Design og Datadrevet Sundhedsinnovation · DDSI

Measurelet Prototype Forløb

Bliv introduceret til aktuelle innovationsmiljøer

Se oplæg fra tidligere

events og download

Sprint værktøjer

 

Bliv introduceret til 6 aktuelle temaer i inden for sundhed, med behov for nye innovative løsninger

HJEMMEBEHANDLING

Hjemmebehandling skal overordnet set kunne bidrage til den kliniske kvalitet, give patienter en oplevelse af frihed og reducere de
sundhedsprofessionelle resurser.

PATIENT COMMUNITIES

Flere patienter kan blive ekspert på egen sygdom og hjælpe andre med tilsvarende sygdomme til et bedre liv gennem Patient Communities.

KRONIKER SERVICE

80 % af de samlede sundheds-omkostninger går til behandling og pleje af mennesker med kronisk sygdom. Forebyggelse giver større livskvalitet og færre omkostninger.

MENTAL SUNDHED

Mild til moderat mental sygdom rammer omkring 20 % af mennesker i den arbejdsdygtige alder. Typisk er lidelserne angst eller depression, der er forholdsvis let at behandle.

FØDEVARER & ERNÆRING

Fødevarer kan forebygge sygdomme. Problemstillinger som fedme eller underernæring er en direkte følge af den kost vi indtager.

SUND ALDRING

Høj alder øger risikoen for en række sygdomme og har sociale konsekvenser. Målet for sund aldring er at hjælpe mennesker til at leve et liv med flest mulige sunde år.

OM PROJEKTET

Projekt Data- og Designdrevet Sundhedsinnovation hjælper virksomheder med at skabe innovative og kommercielle løsninger på globalt oplevede udfordringer inden for sundhed og velfærd.

 

Projektpartnere

FIERS

Fonden for Innovation og Erhvervsudvikling i Region Sjælland er lead partner og varetager projektsekretariatet. FIERS er den juridiske projektansvarlige.

FIERS er oprettet med henblik på at skabe erhvervsmæssig vækst for virksomheder gennem samarbejde med Region Sjællands virksomhedsområder

Absalon

Professionshøjskolen Absalon bedriver anvendelsesorienteret forskning i og udbyder uddannelse til den sundheds- og velfærdsprofessionelle sektor. 
 

Absalon bidrager med 

sundhedsfaglig praksis

samt forskningsbaseret udvikling og afprøvning af nye løsninger i anvendelseskonteksten.

DTU

DTU er et selvejende universitet med forskning, uddannelse, innovation og forskningsbaseret rådgivning som universitetets hovedopgaver. 

DTU skal arbejde med en  forskningsbaseret vurdering af ideer og teknologi i innovationsforløbene, samt formidle kontakt til kompetencer inden for andre af DTUs domæner som fx DTU Compute og DTU Skylab.

EHSJ_RGB_POS_redigerede.png

Erhvervshus Sjælland

Erhvervshus Sjælland fungerer som et knudepunkt i erhvervsfremme-systemet og arbejder for at skabe samarbejde mellem relevante aktører.

 

Erhvervshus Sjælland har stor erfaring med operatørfunktioner, som udvikling og gennemførsel af projekter, der udløser uudnyttede vækstpotentialer og skaber vækstmuligheder for virksomhederne.

Cumuli Design Lab

Cumuli Design Lab er en regional funderet aktør, der med afsæt i designtænkning involverer mennesker og udvikler værktøjer og processer, der med fokus på tværfaglighed fremmer idéudvikling og innovation.

Cumuli Design Lab understøtter projektets innovationsforløb med prodesign, designtænkning og idé- og strategiudvikling.

 

Projektnyt

Få projektnyt direkte i din indbakke

Tak! Beskeden blev sendt.

 

Kontakt og projektsekretariat:

susanne_cirkel.png

DATA- & DESIGNDREVET SUNDHEDSINNOVATION

·

Projektkoordinator Susanne Eiler

susanne@cumuli.net   

4057 4079