Eksperter, der arbejder i  projektet

DTU Compute

bjarne.jpg

Bjarne Kjær Ersbøll

Bjarne er professor og sektionsleder i anvendt statistik og dataanalyse ved DTU Compute. 

Han udfører forskningsbaseret rådgivning inden for statistik og dataanalyse. Han har vejledt et meget stort antal specialestuderende samt PhD studerende. Yderligere har han været hoved- eller med-arrangør af et stort antal konferencer om billedanalyse og statistik.

Han har stor erfaring i applikation af disse fagområder inden for både industrielle og medicinske projekter. Hans forskning og undervisning er i væsentlig grad inspireret af aktuelle problemstillinger – og gerne i samarbejde med erhvervslivet samt andre institutioner.

I sin rolle som sektionsleder, er han med til at lede en stab af dygtige medarbejdere som i høj grad er vant til at arbejde med virksomheder.

camilla.jpg

Camilla Thyregod

Camilla er teamleder for innovations- og rådgivningsteamet i sektionen for anvendt statistik og dataanalyse, DTU Compute. Hun har en PhD i anvendt statistisk, og har stor erfaring med datadrevet problemløsning, anvendt statistik og dataanalyse, statistisk forsøgsplanlægning (DOE) og proces optimering. Via ansættelse i den farmaceutiske industri har Camilla mere end 10 års erfaring med bl.a. statistisk support til udvikling og produktion af medicinsk udstyr og til kliniske forsøg. Camilla har været en del af innovations- og konsulentteamet siden 2013. En af hendes styrker er, at kunne sætte sig ind i kundens processer og udfordringer samt hendes evne til at kommunikere resultater til ikke-statistikere.

anders.jpg

Anders Reenberg Andersen

Anders har en PhD in operationsanalyse, og i sin afhandling fokuserede han på stokastiske optimeringsproblemer inden for hospitalsplanlægning. Blandt de største bidrag til feltet var optimeringsmodeller for både stationære og tidsafhængige kønetværk. Generelt fokuserer Anders på at udforske løsninger til matematiske problemer, som indeholder stærke stokastiske og optimeringsmæssige komponenter.

christian.jpg

Christian Bøge Lyndgaard

Christian har en PhD i multivariat modellering af biokemiske data fra Københavns universitet og har arbejdet en årrække for virksomheden Radiometer Medical med udvikling og optimering af sensor systemer. 

På DTU har han arbejdet med anvendelse af statistik og machine learning på data fra spørgeskemaer, tilfredshedsundersøgelse, tandlægeregninger, mobil-app, sociale medier samt meta-analyse i samarbejder med virksomheder og forskningsinstitutioner.

emil.jpg

Emil Hovad

Emil har en PhD og arbejder med computer vision, object detection, dataanalyse og deep learning - f.eks. med anvendelse inden for områder som sport, sundhed og transport. Udover en analytisk baggrund har Emil også en baggrund inden for mekanik og fluid dynamik. Emil har desuden stort fokus på at skabe værdi hos kunden, og skaber innovative løsninger ved at tænke kreativt samt ud-af-boksen.

Asset 14-100.jpg

Josephine Perch Nielsen

Josephine er kandidat i matematisk modellering og computing fra DTU med speciale inden for machine learning og billedeanalyse. Josephine arbejder med data analyse, modellering og machine learning, og har bl.a. erfaring fra projekter inden for sociale medier, medicinsk udstyr og lønudvikling. Josephine har desuden en baggrund inden for veterinær medicin.

sofie.jpg

Sofie Pødenphant Jensen

Sofie har en PhD fra DTU i anvendt statistik omhandlende ikke-lineære mixede modeller, og arbejder nu som adjunkt på sektion for statistik og dataanalyse på DTU Compute. Ud over mixede modeller har Sofie ekspertise inden for dataanalyse, statistisk modellering, prædiktionsmodeller, Big Data samt programmering i R, Matlab og SAS. Nuværende og tidligere anvendelsesområder omfatter blandt andet landbrugsvidenskab, sensorisk videnskab, medicin, sundhedsvidenskab samt fødevarevidenskab.

DTU Learn for life

sam.jpg

Sam Kondo Steffensen

Sam har holdt flere ledende positioner i store internationale virksomheder, inklusiv Ernst & Young og France Telecom. Yderligere er han tidligere formand for organisationen Danish Telecom Industry Association (TI) og har været involveret i mange start-ups og organisatoriske innovationer. 

Han er specialiseret i anvendt social brug af nye teknologier og innovationsmanagement siden starten af 1980'erne, både som international researcher, corporate manager, entreprenør, oplægsholder og visionær.

lars.jpg

Lars Henrik Jensen

Lars er global forretnings-/produktudvikling executive med stor innovationskraft og rig forståelse af at drive forretningsudvikling globalt, især indenfor udstyr til medicinal industrien, udvikling af organisationer, opbygning af samarbejder og levering af resultater. Lars har god kommercielt forståelse.

morten.jpg

Morten Bo Svendsen

Morten er specialiseret indenfor måling af biomekaniker og fysiologi af levende organismer; med focus på kvalitetsvurdering og basal research. Han er også dygtig indenfor en bred rækkevide af teknologier til forskellige brugerbehov; herunder operation, sygepleje, biologi og medicinsk simulation. Han er god til at visualisere udfordringer som systemer og løse dem, lige meget om det er af en teknisk eller mere generel natur. Han har yderligere erfaring indenfor offentlig fremstilling; netværk og taler. 

Læs mere

Absalon

margit.jpg

Margit Dall Aaslyng

Margit er Docent og Ph.d. ved Center for Ernæring og Rehabilitering og er ekspert inden for fødevarekvalitet med fokus på både udvikling af nye og optimering af eksisterende fødevarer. Målet er sunde, velsmagende fødevarer, og det opnås ved at kombinere en innovativ tilgang til processen med en dybdegående viden om vurdering af kvalitet såvel sensorisk som instrumentel, samtidig med et fokus på produkternes ernærings- og sundhedsmæssige værdi. Margit har ud over en phd i fødevarekvalitet, en master i innovation.

Forskningsmiljø: Fødevare- og sundhedsinnovation

mette.jpg

Mette Andresen

Mette er chefkonsulent og Ph.d. ved Center for Ernæring og Rehabilitering og er ekspert på demensområdet, og har ligeledes omfattende viden og erfaring med at udvikle indsatser, der fremmer livskvalitet, velbefindende og en meningsfuld hverdag trods svækkelse, som følge af kroniske og livstruende sygdomme. Mette sidder i forskellige nationale forskningsnetværk, har bidraget til den kommende Nationale forskningsstrategi på demensområdet, og fungerer som ekspert i Nationalt Videncenter for Værdighed i Ældreplejen. 

Forskningsmiljø: Rehabilitering og Bevægelse

jesper.jpg

Jesper Frederiksen

Jesper er Docent og Ph.d. ved Center for Sygepleje og varetager den faglige ledelse af forskningsprioriteringen ’Det nære sundhedsvæsen’. I prioriteringen indgår 7 forskere som projektledere og/eller nøglemedarbejdere. Han er ekspert i samfundsvidenskabelig undersøgelse og analyse af samspillet mellem sundhedssystem, uddannelse og sygeplejerskeprofessionen. Jesper har såvel klinisk erfaring som sygeplejerske fra sundhedsvæsenet og erfaring som underviser ved flere sundhedsuddannelser.

 

Jesper er optaget af arbejdet med at styrke uddannelsens forskningsbaserede grundlag og har publiceret såvel faglige og videnskabelige artikler, samt lærebogskapitler med dette formål. Han er optaget af udviklingen af sygeplejens historie, videnssyn og metoder til undersøgelse og udvikling af sygeplejeprofessionens virksomhedsområde. 

Forskningsmiljø: Det nære sundhedsvæsen

bettan.jpg

Bettan Bagger

Bettan er Lektor og Ph.d. ved Center for Sygepleje, samt sygeplejerske med 5 års praksiserfaring inden for det gynækologiske område. Hun har haft længerevarende free-lance perioder og har erhvervet nogen praksiserfaring fra primær sundhedstjeneste samt undervisningserfaring fra AMU kurser samt fra SoSu-uddannelserne. Hun har megen erfaring inden for bl.a. interdisciplinært samarbejde i sundhedsvæsnet, forskning og udvikling, teori-praksis, teknologi, innovation etc. Bettans kandidatgrad er inden for pædagogik. Fokus er nu primært udvikling og forskning rettet mod den kronisk syge patient i Region Sjælland og dennes kompetencer til varetagelse af egenomsorg. Udgangspunktet er implementering af velfærdsteknologiske løsninger relateret den kronisk syge patient.

 

Egenomsorgskompetencer er et centralt element i de pædagogiske overvejelser, der må indtænkes i implementering af velfærdsteknologiske løsninger, hvis kvalitet skal fremmes i sundhedsvæsnets ydelser. 

Forskningsmiljø: Det nære sundhedsvæsen

 

FIERS

poul-erik.jpg

Poul Erik Hansen

Poul Erik er data og analysedirektør, samt ansvarlig for regionale sundhedsdata i FIERS og en ”Population Health Data Platform” til brug for regionens projekter på sundhedsområdet, segmenteringen af patientgrupper, OPI-projekter og værdibaseret afregning. Gennem viden om de enkelte virksomheders produkter understøttes projekterne med relevante sundhedsdata.

 

Cumuli Design Lab

susanne_cdl_ddsi.png

Susanne Eiler

Susanne Eiler er projektkoordinator i Data og Designdrevet Sundhedsinnovation og supporterer virksomheder i ansøgning og gennemførelse af udviklings og start-up forløb.

Hun er uddannet designer og har viden og erfaring indenfor produktudvikling, produktion, markedsversionering, branding og formidling. Hun har arbejdet inden for textilindustrien og har senest gennem Cumuli Design Lab varetaget opgaver som facilitator og leder af udviklings- og strategiprojekter for både private og offentlige organisationer med afsæt i designtænkning.

Susanne lægger stor vægt på involvering af brugere og andre interessenter, når udviklingsprojekter tilrettelægges og faciliteres samt i den æstetiske dimension i udformning og formidling, som kan være afgørende for en god idés succes og et projekts gennemslagskraft.