Film og præsentationer

Se film, præsentationer og materialer fra projektets tema events

I fremtiden dropper vi sygehuset og får hjælpen derhjemme. Arbejder du med indretning, design, teknologi, software, sundhed eller hjælpemidler - så bliv inspireret af talks og præsentationer fra både forskere og en virksomhed med den nyeste viden og inspiration på området.

Film  (åbner i youtube)

      Erfaring med teknologi i hjemmet / Jonas Holsbæk

Få indblik i eksempler og erfaringer med teknologier til kroniske patienter i eget hjem. Tilgængelighed, sammenhæng og meningsfuldhed er krav til teknologier, der skal give værdi.

      O2matic - case om udvikling af iltapparat til hjemmebehandling / Farzad Saber

Få historien om arbejdet med udviklingen af et nyt iltapparat til hjemmebehandling krydret med alle de overvejelser om produktionssteder og samarbejdspartnere, der indgår som del af processen.

      Nytænkning i behandling af kræft for større livskvalitet og bedre samfundsøkonomi / Christina Louise Lindhardt

Få indblik i erfaringene fra det Dansk / Tyske projekt INNOCAN om udvikling og implementering af nye innovative og skånsomme løsninger, samt udbygning af fælles datagrundlag for de store kræftsygdomme. 

      Innobooster - en vej til finansiering af innovative idéer / Michael Christiansen

Introduktion til Inno Booster og Absalons kompendie, der guider gennem alle ansøgningens punkter    og holder dig opdateret på løbende rettelser og korrektioner af ordningen. 

Høj alder øger risikoen for en række sygdomme og har sociale konsekvenser. Målet for sund aldring er at hjælpe mennesker til at leve et liv med flest mulige sunde år.

Film  (åbner i youtube)

      Livsorienteret Teknologiudvikling / Jonas Holsbæk

Hvordan udvælger man i praksis teknologi, der sikre at brugere, omgivelser og teknologi har de rette betingelser for at opfylde de behov, der er tænkt ind?

      Teknologi, forhindringer, forstyrrelser / Lene Teglhus Kauffmann

Diskussion om teknologi forståelse og nye blikke på hvad teknologi er, og hvilke udfordringer der kan tænkes ind i udviklingen af ny teknologi.

      Kost & Ernæring / Tenna Christoffersen

Hør om kost og ernæring til ældre, deres sundhedsmæssige udfordringer og de oplevelser der gerne skal til for at den rette kost bliver modtaget og indtaget.

      Databrug og -adgang / Poul Erik Hansen

Hvordan finder man data, der understøtter en god business case?

Bliv klogere på, hvordan du kan få adgang til og anvende sundhedsdata fra Region Sjælland i din forretningsudvikling.

Præsentationer & materialer  (pdf)

Poul Erik Hansen

      Data & sund aldring